Weddings

Helping You Celebrate Your Special Day

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras volutpat hendrerit tortor sit amet hendrerit.

Wedding Package

Choosing your wedding package is a big part in making your dream day come true

Package 1

FROM $3.999

This is based on 30 day guests and 30 evening guests.

Package includes

Package 2

FROM $5.999

This is based on 50 day guests and 50 evening guests.

Package includes

Package 3

FROM $9.999

This is based on 90 day guests and 90 evening guests.

Package includes

Happy Customer

Kiểm tra

Đặt kỳ nghỉ của bạn ở đây cho lợi ích đáng ngạc nhiên và thỏa đáng.

1 Phòng , 1 Người lớn , 0 Trẻ em
Phòng
Người lớn
Trẻ em
Quy định Thời hạn & Quyền riêng tư