Contact Us

Cần trợ giúp với đặt phòng trực tuyến của bạn, có một câu hỏi hoặc cần thêm thông tin? Chỉ cần thả chúng tôi một dòng!

lIÊN HỆ

Liên lạc

Chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp, nhưng trước tiên, bạn có thể tìm thấy những gì mình cần ở đây trong các câu hỏi thường gặp.

Địa chỉ

Nà Mằm, Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn

Đặt phòng vui lòng gọi điện/email

Điện thoại: 037 428 5268
Email: khachsananthao@gmail.com

Kiểm tra

Đặt kỳ nghỉ của bạn ở đây cho lợi ích đáng ngạc nhiên và thỏa đáng.

1 Phòng , 1 Người lớn , 0 Trẻ em
Phòng
Người lớn
Trẻ em
Quy định Thời hạn & Quyền riêng tư